Logo

Veelgestelde vragen

Hoe wordt de prijs van de kinderopvang bepaald?

Er zijn 2 verschillende types kinderopvang:

1. Kinderopvang waarbij de prijs gebaseerd wordt op je gezinsinkomen. De website van Kind en Gezin voorziet een aantal mogelijkheden om via een simulatie je bedrag te berekenen.

2. Kinderopvang met een vrije prijs waarbij de prijs niet gebaseerd is op je inkomen. Bij dit type opvang heb je wel recht op een kinderopvangtoeslag. De kinderopvangtoeslag is één van de toeslagen van het Groeipakket, de nieuwe Vlaamse Kinderbijslag.

Hoeveel krijg je?
3,43 euro per kind per opvangdag van meer dan 5 uur opvang de helft van dit bedrag voor een dag tussen 3 en 5 uur opvang Is je kind minder lang dan 3 uur in de opvang, dan krijg je deze toeslag niet.

Hoe werkt het?
De kinderopvang bezorgt maandelijks de aanwezigheden van je kind aan Kind en Gezin. Sommige kinderopvang werkt hiervoor met Aaron, een onlinetoepassing waar je de opvanggegevens van jouw kind kan bekijken. Kind en Gezin stuurt de aanwezigheden door naar je uitbetaler van het Groeipakket (de vroegere kinderbijslag). Je uitbetaler zorgt ervoor dat je het bedrag op jouw rekening krijgt.”

Wie op zoek is naar meer info over het Groeipakket, kan terecht op de website van Kind en Gezin.
 

Mijn kind is geboren. Wat nu?

Gelieve de geboortedatum van je kind in te geven via je persoonlijk profiel op de website. Je kan ook steeds de startdatum van de kinderopvang aanpassen indien dit nodig zou zijn.
 

Wat is de taak van het Agentschap Opgroeien / Kind en Gezin?

Het Agentschap Opgroeien (Kind en Gezin) behoort tot de Vlaamse Overheid. Zij zijn echter geen organisator van kinderopvang. Ze verlenen wel vergunningen aan opvanglocaties op basis van verschillende criteria. Deze vergunning is verplicht om een kinderopvang uit te baten in Vlaanderen. Kind en Gezin bewaakt ook de kwaliteit van de kinderopvang. Hiervoor werken ze samen met de Zorginspectie, deze voeren doorlichtingen in opvanglocaties uit in opdracht van het agentschap. De Vlaamse Overheid is verantwoordelijk voor de subsidiëring van de opvanglocaties. Daarnaast bepalen zij ook of er extra gesubsidieerde opvangplaatsen bij komen in een stad of gemeente.
 

Wat is de taak van de Stad Halle?
 

  • De Stad Halle is bevoegd voor het loket kinderopvang en deze website. Wij informeren ouders over het aanbod aan kinderopvang in Halle en hoe je kinderopvang kan aanvragen. Wij ondersteunen ouders die hierbij hulp nodig hebben.
  • De Stad Halle is bevoegd voor het stedelijk kinderdagverblijf ’t Pagadderke en 't Kadeeke. Voor vragen en informatie over deze kinderopvang, neem je best rechtstreeks contact op met het kinderdagverblijf. De Stad Halle is niet bevoegd voor de werking van alle andere opvanglocaties in Halle.
  • Alle opvanglocaties zijn zelf verantwoordelijk voor het toewijzen en weigeren van kinderen. De Stad Halle is hiervoor dus niet bevoegd.

Wat wordt er gedaan aan het tekort aan kinderopvang in Halle?

Het is een taak van de Vlaamse Overheid om extra gesubsidieerde opvangplaatsen bij te creëren in een stad of gemeente. De Stad Halle werkt heel actief mee om oplossingen te vinden voor dit probleem:

  • Door intensief te lobbyen bij de Vlaamse overheid voor bijkomende subsidies waarmee extra opvangplaatsen gerealiseerd kunnen worden.
  • Door zelf initiatieven te nemen waar mogelijk. Voorbeelden daarvan zijn de realisaties van twee opvanginitiatieven in samenwerking met Landelijke Kinderopvang en Woonpunt Zennevallei.
  • Ook in het beleidsplan 2020-2025 is budget voorzien om vanuit de stad zelf 72 extra plaatsen kinderopvang te realiseren.
  • Door vanuit de stad subsidies te voorzien voor startende onthaalouders als extra motivatie om een opvang te starten of uit te breiden.

Ik heb een klacht over een kinderopvang

Heb je een klacht over een kinderopvang, neem dan contact op met de klachtendienst van Kind en Gezin.
 

Waar kan ik terecht voor hulp bij mijn aanvraag?

In JC De Kazerne kan je steeds terecht voor hulp bij je aanvraag voor kinderopvang.

Adres:
Leide 3, 1500 Halle

Openingsuren:

Maandag: 9u – 12u en 13u30 – 16u30

Dinsdag: 9u – 12u en 13u30 – 16u30

Woensdag: 9u – 12u en 13u30 – 16u30

Donderdag: 9u – 12u en 13u30 – 16u30 en 17u – 20u

Vrijdag: 9u – 12u en 13u30 – 16u30